De Kleine Plantage

Een kleinschalige eigenzinnige kwekerij met tuinen gelegen op het Groningse Hogeland, even buiten het dorp Eenrum, zo’n 25 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Een kwekerij voor liefhebbers en tuinfanaten.

Kunst
In de tuin staan beelden van Jan Steen en Trude van Assem. Trude woont en werkt in Leeuwarden. Zij laat betonobjecten zien op spannende plekken in de tuin. Soms wellicht verscholen en de andere keer weer met een sterke aanwezigheid. Hoe het ook zij, haar objecten wekken de indruk er zomaar te zijn. Uit de nalatenschap van Jan Steen worden enkele beelden getoond.

Kwekerij en tuin
De kwekerij en de tuinen worden gescheiden door hagen, die in een recht geometrisch patroon zijn aangeplant. De ruimte en de openheid van het prachtige Groningse land en tegelijk de beslotenheid ervan door begroeiing rond boerderijen, dorpen en wegen komen tot uiting in het ontwerp. Gazons en lange zichtlijnen met aan weerszijden coulissen van hagen rond besloten tuinkamers. De tuin weerspiegelt een zoeken naar harmonie tussen het rechtlijnige en het kromme, tussen orde en losheid, tussen structuur en inhoud, tussen ruimte en beslotenheid. Een strakke vormgeving met daarbinnen ruimte voor uitbundigheid en frivoliteiten. De eerste indruk moet er een zijn van rust.

Fleur en Eric genieten van hun tuin. Zij vinden er de tijd om een volstrekt nutteloos bouwwerk te maken van tienduizend stenen. Zij plooien een tuin om een beeld, een Belgische steen die met een draaiende beweging doorsneden is. Sommige tuinen blijven verborgen bij een vluchtig bezoek, alleen wie de tijd neemt vindt de mooiste plekjes. Ook zijn er wilde plekken en rommelhoekjes voor kleine beestjes, vogels, vlinders en andere insecten.

Psssst De Kleine Plantage is al open vanaf 10.00 uur in de ochtend.

De Kleine Plantage
Handerweg 1
9967 TC Eenrum

0595 491604
info@dekleineplantage.nl
www.dekleineplantage.nl